undefined

Promosalons Arc Adriatique predstavlja Francuske sajmove za 9 zemalja Jadranskog bazena. Udrugu Promosalons osnovali su organizatori Francuskih sajmova zajedno sa Gospodarskom komorom Pariza i Francuskim Ministarstvom gospodarstva sa ciljem promocije sajmova, razvitka poslovanja i trgovine. Delegat Promosalonsa je Tatiana Médros. Promosalons ima 55 ureda koji ‘pokrivaju’ 120 zemalja. Radimo u suradnji sa 80 velikih sajmova u 20 poslovnih sektora. Od automobila preko mode do turizma. Oko 70% stranih posjetitelja koji dolaze u Francusku na razne sajmove ‘dovodi’ Promosalons. Pored toga organiziramo konferencije, B2B susrete, putovanja u suradnji s agencijama, okrugle stolove, sajmove itd.