GDPR

Sukladno članku 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka potrebno je pribaviti privolu ispitanika za obradom njegovih podataka u svrhe marketinga odnosno da voditelj zbirke osobnih podataka sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama može upotrebljavati  podatke o adresama ispitanika ako je isti dozvolio takvu upotrebu, u suprotnom ispitanik ima mogućnost prigovora.

Kako mi pristupamo zaštiti osobnih podataka? Prema našem tumačenju samo Vaša ‘Izjava o suglasnosti‘ je prihvatljivi oblik kako bismo nastavili komunikaciju prema Vama. Ista nam daje zakonsku osnovu za obradu podataka.

“Osim Zakona o zaštiti osobnih podataka, u primjeni je i Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14), kao poseban zakon. Zakonom o elektroničkim komunikacijama određeno je da je korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža za pohranu podataka ili za pristup već pohranjenim podacima u terminalnoj opremi pretplatnika ili korisnika usluga dopušteno samo u slučaju kada je taj pretplatnik ili korisnik usluga dao svoju privolu, nakon što je dobio jasnu i potpunu obavijest u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Navedenim postupanjem se ne može spriječiti tehnička pohrana podataka ili pristup podacima isključivo u svrhu obavljanja prijenosa komunikacija putem elektroničke komunikacijske mreže (članak 100. citiranog Zakona, odnosan na kolačiće tj. cookies).

Isto tako, potrebno je osvrnuti se i na članak 107. navedenog Zakona kojim fizička ili pravna osoba može upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte, koje je pribavila od svojih potrošača za izravnu promidžbu i prodaju isključivo vlastitih sličnih proizvoda ili usluga, uz uvjet da ti potrošači imaju jasnu i nedvojbenu mogućnost besplatnog i jednostavnog prigovora na takvu uporabu podataka o adresama elektroničke pošte prigodom njihova prikupljanja i prigodom zaprimanja svake elektroničke poruke, u slučaju da potrošač nije unaprijed odbio takvu uporabu podataka (koja se odnosi na slanje newslettera).


U stavku 5. i stavku 6  istog članka Zakona propisano je da operatori usluga elektroničke pošte moraju pretplatnicima tih usluga omogućiti filtriranje dolazne elektroničke pošte koja sadržava neželjene elektroničke poruke ili štetan sadržaj. Pretplatnicima se mora omogućiti jednostavan način oblikovanja, uključivanja i isključivanja takvih filtara. Operatori usluga elektroničke pošte moraju na prikladan i javno dostupan način objaviti adresu elektroničke pošte za prijavu zlouporaba, te odgovoriti na svaki prigovor u vezi sa zlouporabom elektroničke pošte u roku od najviše petnaest dana od dana zaprimanja tog prigovora putem elektroničke pošte.” Izvor: AZOP.HR